энэтхэгийн тоосгоны компаний техник эдийн засгийн үндэслэл