цахилгаан хөдөлгүүрт хэрэглэдэг нүүрс тэжээлийн төрөл