нүүрсний уурхайн үйл ажиллагааны урсгалын диаграмм