нээлттэй цооног бүхий алтны уурхайн машин механизмын зардал