бутлуурын үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл бүтээгдэхүүний тоо ширхэг