металл боловсруулах байгууламж хаягдал чулуулгийн хаягдал