цахилгаан станцын нүүрсний нунтаглагчийн ач холбогдол