малайзад тавган нийлүүлэгчид зориулсан хоёр тээрэм