бутлуурын үйлдвэрийн эрчим хүчний цэгийн танилцуулга