төмрийн хүдрийг үйлдвэрлэх төмрийн хүдэр дамжуулагч юм