нүүрсний бутлуурын үйл ажиллагаа ба засвар үйлчилгээний багтаамж