хатуу хог хаягдлын менежментийг дахин боловсруулах