хөдөлж буй дэлгэц нь ямар төрлийн хурдны хайрцгийг ашигладаг