давсны уусмал угаах сод ашиглан хүдрээс мөнгө гаргаж авах