хямд нүүрсний уурхайг худалдах зорилгоор хатуу малгай хийх