бөмбөг тээрмийн торгуулийг илрүүлэх хамгийн сайн арга