дахин боловсруулсан цементэн замыг хот суурин газрын усан хангамжийн төвд байрлуулах