механик тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг зэсийн үйлдвэр