боловсруулалтын зардлыг оновчтой болгох нь алтны ил уурхайд хэрхэн нөлөөлж байна вэ