юу хамгийн сайн хэрэгцээтэй машинд зориулсан уурхай granit