хятадын лабораторийн тоног төхөөрөмжүүд чулуулгийн хөрс