элсэн чихрийн үйлдвэрлэлийн техник эдийн засгийн судалгаа