ил уурхайн үйл ажиллагаанд ашигладаг тоног төхөөрөмж