хөнгөн цагааны олборлолт дахин боловсруулалтын зардал эрчим хүчний зарцуулалт