боржингийн ил уурхайд тэсэлгээний загварыг оновчтой болгох