тоног төхөөрөмж машин механизм боловсруулах газар дээр нь шинжилгээ хийх