чулуун бутлахад байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх