одоогийн зэсийн хүдрийн боловсруулалтыг сайжруулсан