нүүрсний үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн дэлгэцийн үр ашиг