итали улсад борлуулах барилгын тоног төхөөрөмжийг ашигласан