уул уурхайн эрүүл мэндийн асуудлыг цогцоор нь авч үзэх болно