кальцийн карбонат боловсруулах үйлдвэрлэлийн зориулалттай бүтээгдэхүүн