чулуулгийн олборлолтоос эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэлх чулуулаг