боржингийн карьерын техник эдийн засгийн үндэслэлийг тогтоох