оёмол болон бутлуурын компаниудын үйлдвэрүүд нэгдсэн