энэтхэг дэх карьерын үйл ажиллагаа эрхэлдэг гэрээлэгчид