хүндийн хүчний хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн урсгал хүснэгт